Hoe groot is het overstromingsrisico in Nederland? In deze app kun je voor elke locatie in Nederland kijken hoe groot de kans is dat je getroffen wordt door een overstroming vanuit de zee, de grote rivieren of het IJsselmeer en hoe groot de kans is dat je getroffen wordt door een overstroming als gevolg van een dijkdoorbraak van een regionale kering. Daarnaast laat de app zien hoe diep het water ongeveer zal worden. Met die informatie kun je vantevoren bepalen of het handiger is om je huis te verlaten of bijvoorbeeld naar een bovenverdieping te gaan.