"ေဖ်ာ္ေျဖမႈ ရသေပါင္းစံု ခံစားႏိုင္ဖို႔ သင့္ရဲ႕ ျမန္မာ app ေတြကို တစ္ေနရာထဲမွာ ရယူၾကပါစို႔!
Mystore ဟာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ေပၚျပဴလာအျဖစ္ဆံုး app ေတြကို တစ္ေနရာထဲမွာစံုလင္စြာရရွိႏိုင္တဲ့ ေနရာေလးပါ။
သူငယ္ခ်င္းအသစ္ေတြရွာေဖြခ်င္လုိ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ စကားေျပာခ်င္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဂိမ္းကစားခ်င္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ Mystore ကိုေရာက္ရွိတာနဲ႔ သင္လိုခ်င္တာအကုန္လံုးကို တစ္ေနရာထဲမွာရရွိပါလိမ့္မယ္။

ထူးျခားခ်က္မ်ား :
-ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္သာ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
-ျမန္မာဘာသာႏွင့္ App မ်ားကိုတစ္ေနရာတည္းတြင္ရရွိႏိုင္ျခင္း
-ေဒါင္းလုဒ္ ျပဳလုပ္ရျမန္ဆန္လာျခင္း
-သင္ ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ခ်င္တဲ့ app ေတြကိုေရြးျပီး ဒီအတုိင္းထားလိုက္ပါက အလိုအေလ်ာက္ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ေပးမည့္ ပံုစံသစ္
-သင္နဲ႔သင့္ေတာ္တဲ့ app ေတြကိုရွာေဖြႏုိင္ဖို႔ ေဖာ္ျပခ်က္အျပည့္အစံုနဲ႕အတူ ပံုေတြက ကူညီေပးပါလိမ့္မယ္
-app အသစ္ေတြကို အျမဲတမ္း ထည့္သြင့္ေပးသြားမယ့္ ၀န္ေဆာင္မႈ"

Click to Download